Privacybeleid

Privacybeleid Provencaals.be 24 mei 2018

Provencaals.be is een websites/webshop in het beheer van Lubbit vof. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteren uw privacy.
Door middel van deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wij hebben maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Wij zullen nooit uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?
Uw persoonsgegevens worden door provencaals.be verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• Om de uitvoering van de overeenkomst van levering van goederen tussen u en provencaals.be te kunnen uitvoeren
• Om te voldoen aan de wettelijke verplichting van het opstellen van facturen voor de verkoop en levering van goederen
• Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Welke gegevens worden er opgevraagd ?
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens (niet-limitatieve opsomming) van u vragen, opslaan en verwerken :
• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP adres, …
• Persoonlijke financiële gegevens: bankrekeningnummer
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kan contact met ons opnemen via [email protected]
U kan verzet maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Sociale media
Bepaalde onderdelen van onze website bevatten sociale media-knoppen van sociale netwerken zoals o.a. Facebook. Deze laten u toe op deze platformen informatie te delen. Deze knoppen worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf.

Cookies
Provencaals.be streeft ernaar uw online-ervaring en interactie met onze websites zo informatief en relevant mogelijk te maken. We gebruiken cookies of vergelijkbare technieken om dit te bewerkstelligen.

Cookies kunnen voor diverse doeleinden worden gebruikt. In de eerste plaats kunnen cookies vereist zijn om de website goed te laten werken. Zonder cookies zou het bijvoorbeeld moeilijk zijn om te onthouden dat u bij een website bent aangemeld of welke producten u in uw winkelwagen hebt geplaatst. Deze cookies worden functionele cookies genoemd.

Cookies kunnen ook worden gebruikt om te analyseren hoe een website wordt gebruikt, om het aantal bezoekers bij te houden, om te weten hoe de website kan worden verbeterd. We koppelen de websitestatistieken en andere rapporten niet aan individuele gebruikers. Deze cookies worden analytische cookies genoemd.

Ten derde worden cookies voor sociale media gebruikt om integratie van sociale media op de website mogelijk te maken. Zo kunt u een pagina of product direct liken of delen op uw favoriete sociale media.

Meer informatie over het uitschakelen van cookies of het beheren van de cookie-instellingen van uw browser kan u terugvinden op de supportpagina van de betreffende browser.

Wijziging privacy verklaring
Procencaals.be kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018.

 

Contact
Heeft u vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected]